Taisto Peltoniemi
Yrittäjä ja virittäjä
0400383922
peltoniemi@pianot.net