Virittäjä Taisto Peltoniemi
0400383922
peltoniemi@pianot.net